ACCEPTANCE Onderzoek

Een onderzoek naar een slimme astma inhalator.

Met het ACCEPTANCE onderzoek willen we mensen helpen hun astma beter onder controle te krijgen. Dit doen we door na te gaan of een slimme astma inhalator hierbij kan helpen.

Vrijblijvend aanmelden

Vul alle onderstaande gegevens in.
Privacyvoorwaarden

Informatie voor deelnemers

In het ACCEPTANCE onderzoek doen we onderzoek naar een slimme inhalator. Lees hieronder waarom we dit onderzoek doen en wat deelname aan het onderzoek voor u inhoudt.
 • Algemene informatie
  Het ACCEPTANCE onderzoek is opgezet om na te gaan of een slimme astma inhalator mensen met astma kan helpen hun astma onder controle te krijgen en te houden. Bijna de helft van de mensen met astma ervaart veel klachten. De astma is dan volgens artsen niet onder controle. Ook is bekend dat veel mensen met astma hun medicatie niet gebruiken zoals voorgeschreven door de arts. Hierdoor kunnen mensen meer last hebben van hun astma. Vaak komt dit doordat mensen met astma vergeten hun inhalator (‘puffer’) te gebruiken, of doordat het gebruik van de inhalator ingewikkeld is.
 • Wat is het doel van het ACCEPTANCE onderzoek?
  We willen onderzoeken of een slimme astma inhalator mensen met astma kan helpen hun astma onder controle te krijgen en te houden. Verder willen we nagaan of mensen met astma en huisartsen goed met de slimme astma inhalator kunnen werken in het dagelijks leven. Als laatste willen we nagaan voor wie de slimme astma inhalator het beste werkt.
 • Wat is een slimme astma inhalator?
  Het ACCEPTANCE onderzoek gaat over het gebruik van een ‘slimme astma inhalator’. Dit is een klein, elektronisch apparaatje dat op een astma inhalator bevestigd wordt. Het apparaatje houdt bij wanneer en hoe vaak u uw inhalator gebruikt en kan dit naar uw smartphone sturen. U kunt vervolgens in een app op uw smartphone zien wanneer u uw inhalator gebruikt heeft. Ook is het mogelijk om herinneringen in te stellen en om uw astmaklachten bij te houden in de app. Uw eigen huisarts kan de gegevens over uw inhalatorgebruik ook inzien. De slimme inhalator die gebruikt wordt in dit onderzoek heet ‘Turbu+’. Turbu+ is gemaakt voor gebruikers van de Symbicort Turbuhaler. De slimme inhalator wordt al gebruikt door een aantal huisartsen in Nederland bij de behandeling van astma.
 • Wat houdt meedoen in?
  Als deelnemer aan het ACCEPTANCE onderzoek krijgt u een apparaatje op uw inhalator bevestigd gedurende 13 maanden. Ook zullen we u vier keer thuis of bij uw huisarts bezoeken. Daarnaast wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over uw astmasymptomen, kwaliteit van leven, gebruik van gezondheidszorg, ziekteverzuim, uw mening over astma en inhalatorgebruik en digitale gezondheidsvaardigheden.
 • Wat gebeurt er als ik me aanmeld?
  U kunt alleen deelnemen als uw huisarts werkt in één van de deelnemende huisartspraktijken. Als u een brief heeft ontvangen over dit onderzoek, betekent dit dat uw huisarts meedoet aan het onderzoek. Wanneer u wilt deelnemen aan het onderzoek, meldt u zich aan door het aanmeldformulier hiernaast in te vullen. We zullen u dan extra informatie over het onderzoek toesturen. Ook zullen we u opbellen om u een paar extra vragen te stellen en om een afspraak te plannen. Vervolgens zullen we u thuis of bij uw huisarts bezoeken. Tijdens dit bezoek stelt de onderzoeker een aantal vragen om te bepalen of u mee kunt doen met het onderzoek. De vragen gaan bijvoorbeeld over uw medische geschiedenis en uw inhalatorgebruik, omdat bepaalde bijkomende ziekten en medicijnen de uitkomsten van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Indien u mee kunt doen start u met het onderzoek. U krijgt het apparaatje op uw inhalator bevestigd. Na één maand bezoeken we u opnieuw en bepalen we of u mee kunt blijven doen met het onderzoek. Indien u mee kunt blijven doen, zal er door loting bepaald worden in welke van de twee groepen u komt: de ‘slimme inhalator groep’ of de ‘controlegroep’. Dit is de eerlijkste manier om de slimme inhalator te vergelijken met het gebruik van een standaard inhalator.

  Slimme inhalator groep
  Deelnemers in de slimme inhalator groep kunnen gebruik maken van de Turbu+ onderzoeks- app. Hierin kunnen deelnemers inhalatorgebruik inzien, astmaklachten bijhouden en herinneringen en motiverende berichten ontvangen. De huisarts kan de gegevens over het inhalatorgebruik ook inzien.

  Controlegroep Deelnemers in de controlegroep kunnen geen gebruik maken van de Turbu+ onderzoeks- app. Deze groep houdt wel het apparaatje op hun inhalator bevestigd, zodat inhalatorgebruik gemeten kan worden. De deelnemers en hun huisartsen kunnen deze gegevens alleen niet inzien. Voor deze groep verandert er dus weinig. Uw deelname aan het onderzoek stopt als alle bezoeken geweest zijn. Uw deelname aan het onderzoek zal ook stoppen wanneer u zelf kiest om te stoppen.
 • Wat zijn de mogelijk voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?
  In eerdere onderzoeken zijn geen nadelige effecten van het gebruik van slimme inhalator gevonden. Als u meedoet aan dit onderzoek betekent het niet dat u minder last heeft van uw astma. Wel kunt u de slimme inhalator als een extra hulp ervaren. Dit is voor iedere persoon anders. Daarnaast draagt u bij aan meer kennis over de behandeling van astma en aan de verdere ontwikkeling van een slimme inhalator. Een nadeel van meedoen aan het onderzoek kan zijn dat u extra tijd kwijt bent.
 • Vertrouwelijkheid van gegevens
  Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens vooraf uw toestemming. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling.
 • Wat gebeurt er als ik niet wens deel te nemen / mijn deelname wil staken?
  U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw astma. Het wel of niet meedoen heeft geen consequenties voor uw verdere behandeling. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor uw astma. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.
 • Vergoeding
  U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek.
 • Hoe kan ik mij aanmelden?
  Om u aan te melden voor het onderzoek, klikt u hier. Houdt de brief van uw huisarts over dit onderzoek bij de hand, want daarop staat een code die u nodig heeft om u aan te melden.